Topic outline

 • CONNECT! kurs u oblasti visokog obrazovanja za studente

  Kurs je rezultat Erasmus+ projekta CONNECT!. Na kursu su u periodu od oktobra 2020. godine do maja 2021. godine radili predstavnici univerziteta i organizacija iz Nemačke, Italije, Austrije, Holandije, Grčke i Srbije.

  Razvoj kursa u oblasti visokog obrazovanja je zasnovan na rezultatima nacionalnih i međunarodnih istraživanja sprovedenih u okviru ovog projekta. Ukoliko ste zainteresovani da pročitate ova istraživanja možete ih naći na veb-sajtu projekta CONNECT! (connect-erasmus.eu) u delu Rezultati projekta.

  U razvoju kurikuluma vodile su nas tri glavne stvari: potreba da se pruži podrška razmeni znanja i saradnji između karijernih savetnika i zaposlenih u oblasti ljudskih resursa, sve veće obraćanje pažnje na važnost pružanja podrške ranjivim grupama radnika i potreba da se organizacije učine spremnim da odgovore na izazove 21. veka.

  Kurs je namenjen studentima koji imaju osnovna znanja u vezi sa psihologijom rada i organizacionom psihologijom, kao i u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Materijali u okviru ovog kursa se mogu integrisati u druge kurseve u oblasti visokog obrazovanja koji imaju za cilj razvoj kompetencija i sticanje znanja o povezanosti karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa, posebno u kontekstu malih i srednjih preduzeća.

  Struktura kursa: kurs se sastoji od 5 lekcija. Svaka lekcija ima tri celine, a ukupno se kurs sastoji od 15 celina.

  U svakoj lekciji se najčešće prva celina odnosi na opis teorijskih pristupa i sintezu literature, druga celina na metode i alate, dok se treća celina odnosi na praksu.

  Svaka celina unutar lekcija traje 90 minuta, tako da svaka lekcija ukupno traje 4 sata i 30 minuta, a kurs 22.5 sati.  Connect logo Erasmus+ cofunded

  • LEKCIJA 1: Svet rada koji se menja


   Labels: 12Files: 24Pages: 6Quizzes: 3Assignments: 9
  • LEKCIJA 2: Inovativni koncepti i trendovi vezani za podršku karijernom razvoju u kompanijama

   UNIT 2: Innovative concepts and development for company-based career work/hrm is exploring innovative concepts influencing enterprise-based career work. Not only the megatrends in the world of work require changes in career development.
   Also, innovative management theories are influencing and turning the understanding of leadership and the role of employees with impact on career development.
   The short video will introduce one of the most important current challenges for enterprise-based career work: Turning to a Learning organization.
   Together with some more challenges it will be further investigated in unit 2 of the course for counsellors and coaches.


   Labels: 12Files: 34Quizzes: 3Assignments: 5
  • LEKCIJA 5: Promena praksi u organizacijama

   Labels: 11Files: 31Pages: 2Quizzes: 3Assignments: 6