Discussie: voor- en nadelen van verschilende methoden (1.2.1f) (1.2.1f)