Η διάδοση είναι μία σχεδιασμένη διαδικασία που στοχεύει στην παροχή πληροφορίων σχετικά με την ποιότητα , τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα του CONNECT! . Γι’ αυτό το λόγο, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν μια στρατηγική διάδοσης και αξιοποίησης η οποία θα στηρίζεται κυρίως στα ακόλουθα: καμπάνιες διάδοσης, διάδοση του έργου μέσω δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι εταίροι, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια κλπ.