Diseminacija je planski proces koji ima za cilj da podeli informacije o kvalitetu, relevantnosti i efektivnosti CONNECT! projekta. Stoga će projektni partneri razviti strategiju diseminacije i eksploatacije sa sledećim ključnim tačkama: kampanje za diseminaciju rezultata, diseminacija putem mreža u koje su partneri uključeni, publikacije i prezentacije na konferencijama itd.