Συντονιστής Προγράμματος

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT (Γερμανία )

«Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Εργασιακών Σπουδών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχόλησης (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit HdBA) είναι ένα αναγνωρισμένο από το κράτος πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών. Ιδρύθηκε το 2006 από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, το μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών αγοράς εργασίας στη Γερμανία. Επιπρόσθετα της παροχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, το HdBA διεξάγει έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το HdBA επίσης προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τους εργαζόμενους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχόλησης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης, και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Η έρευνα του HDBA επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία της συμβουλευτικής και ανάπτυξης σταδιοδρομίας και της τοποθέτησης στην αγορά εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, και πάνω σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Η εγγύτητα του με θέματα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του HbDA. Με την ευρεία πολυεπιστημονική προσέγγιση το HdBA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την συμβουλευτική σταδιοδρομίας και την παροχή συμβουλών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Σημαντικής σημασίας είναι η ενσωμάτωση των προοπτικών από τις Επιχειρησιακές Σπουδές και το Ανθρώπινο Δυναμικό (ΑΔ) στην Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας (ΣΑΣ). Αυτό εμπεριέχει συνεργασία μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών Εργασίας (ΔΥΕ) και των εργοδοτών τόσο στο ερευνητικό επίπεδο όσο και στην πρακτική εφαρμογή στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα θέματα σε αυτό το πλαίσιο είναι η καθοδήγηση προσανατολισμένη στο χώρο εργασίας, η ανάπτυξη και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και οι δημογραφικές αλλαγές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργαζομένους με χαμηλότερα προσόντα, η ψηφιοποίηση, και η περαιτέρω κατάρτιση ως μέτρο πρόληψης της ανεργίας.

Συντονιστής Προγράμματος: Peter Weber
E-mail επικοινωνίας: peter.weber@hdba.de

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (Ιταλία )

Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα ιδρύθηκε το 1222, όταν μια ομάδα φοιτητών και καθηγητών αποφάσισε να έρθει εδώ από την Μπολόνια. Η υπεράσπιση της ελευθερίας στη σκέψη και στη μελέτη έγινε ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό που σήμερα αποτυπώνεται στο σύνθημα του Πανεπιστημίου: Universa Universis Patavina Libertas (Ελευθερία για Όλους στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα). Στην αποστολή του να δημιουργήσει αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη του  και για  ολόκληρη τη κοινότητα, το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει εκ νέου το κεντρικό του ρόλο ως δημόσιος παράγοντας και υποστηρικτής της βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα είναι ένα πολυεπιστημονικό πανεπιστήμιο που έχει ως στόχο να παρέχει στους 60.000 φοιτητές του τόσο επαγγελματική κατάρτιση όσο και ένα σταθερό πολιτιστικό υπόβαθρο. Τα 32 τμήματα ομαδοποιήθηκαν σε 5 σχολές και το περιεχόμενο του ακαδημαϊκού τους προγράμματος ενημερώνεται συνεχώς για να καλύψει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της παγκόσμιας κοινωνίας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Lea Ferrari
E-mail επικοινωνίας: lea.ferrari@unipd.it

DONAU-Universität Krems (Αυστρία )

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, το Donau-Universität Krems είναι ένα από τα πρωτοπόρα και μοναδικά ιδρύματα στην Ευρώπη στο τομέα της συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με βάση το Πανεπιστήμιο και ένα εξειδικευμένο ίδρυμα στον τομέα της δια βίου μάθησης. Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που επικεντρώνεται στις ανάγκες  των εργαζόμενων επαγγελματιών. Όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην έρευνα, το πανεπιστήμιο στοχεύει στις κοινωνικές, οργανωσιακές και τεχνικές προκλήσεις της τρέχουσας εποχής και αναπτύσσει, σε συνεχή βάση, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολισμένα στην αγορά και τον πελάτη. Το Donau-Universität Krems επικεντρώνεται σε διεπιστημονικούς ειδικούς τομείς διασύνδεσης και προσανατολισμένους στο μέλλον: προσφέρει πάνω από 200 προγράμματα σπουδών στη διοίκηση, την εκπαίδευση, τα νέα μέσα, τις νέες τεχνολογίες, την ιατρική,  την υγεία, τις κοινωνικές επιστήμες κ.λπ. Τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, η επιστημονική, πρακτική προσέγγιση, η χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης συναντώνται σε όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο  Donau-Universität Krems. Αυτή τη στιγμή φοιτούν στο Πανεπιστήμιο περίπου  8.500 φοιτητές από 91 χώρες και έχει περισσότερους από 18.000 αποφοίτους.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Monika Petermandl
E-mail επικοινωνίας: Monika.petermandl@donau-ini.ac.at

SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Ολλανδία )

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Saxion είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία, με περίπου 27.000 φοιτητές (ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται συνεχώς). Το Πανεπιστήμιο Saxion έχει μια πλούσια ιστορία – οι ρίζες του μπορούν να εντοπιστούν στο 1875. Η συγχώνευση δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Hogeschool Enschede και του Hogeschool IJselland, χάραξε το δρόμο για το Πανεπιστήμιο του Saxion στην παρούσα μορφή του το 1998. Η συγχώνευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στο Saxion να αξιοποιήσει περαιτέρω την ισχυρή της θέση στην Ολλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση  και έκτοτε το Πανεπιστήμιο Saxion χαίρει αναγνώρισης ως ένα σημαντικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο Saxion προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και πολλών διεθνών προγραμμάτων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης στο Saxion παρακολουθείται από το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών και είναι και διαπιστευμένο από διάφορους διεθνείς φορείς, διασφαλίζοντας ότι τα προσφερόμενα προγράμματα είναι υψηλού επιπέδου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Jan Woldendorp
E-mail επικοινωνίας: j.woldendorp@saxion.nl

ISON Psychometrica (Ελλάδα )

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Saxion είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία, με περίπου 27.000 φοιτητές (ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται συνεχώς). Το Πανεπιστήμιο Saxion έχει μια πλούσια ιστορία – οι ρίζες του μπορούν να εντοπιστούν στο 1875. Η συγχώνευση δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Hogeschool Enschede και του Hogeschool IJselland, χάραξε το δρόμο για το Πανεπιστήμιο του Saxion στην παρούσα μορφή του το 1998. Η συγχώνευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στο Saxion να αξιοποιήσει περαιτέρω την ισχυρή της θέση στην Ολλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση  και έκτοτε το Πανεπιστήμιο Saxion χαίρει αναγνώρισης ως ένα σημαντικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο Saxion προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και πολλών διεθνών προγραμμάτων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης στο Saxion παρακολουθείται από το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών και είναι και διαπιστευμένο από διάφορους διεθνείς φορείς, διασφαλίζοντας ότι τα προσφερόμενα προγράμματα είναι υψηλού επιπέδου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mary Tountopoulou
E-mail επικοινωνίας: martounto@ison.gr

BELGRADE OPEN SCHOOL (Σερβία )

Το Belgrade Open School (BOS) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993. Το Belgrade Open School αναπτύσσει ανθρώπινους πόρους, βελτιώνει τις δημόσιες πολιτικές, και ενισχύει τις ικανότητες του πολιτικού, δημόσιου και επιχειρηματικού τομέα με σκοπό να αναπτυχθεί μια καλύτερη κοινωνία βασιζόμενη στην ελευθερία, τη γνώση και την καινοτομία. Μέσω του προγράμματος «Βελτίωση της απασχολησιμότητας», το Belgrade Open School υποστηρίζει τα άτομα στην εξεύρεση δημιουργικών απαντήσεων στις προκλήσεις της αναζήτησης, της απόκτησης και διατήρησης εργασίας και της προόδου τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής τους ζωής. Το Belgrade Open School έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη του ατόμου, τη δια βίου μάθηση και τη γενική οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία του συστήματος συμβουλευτικής και ανάπτυξης σταδιοδρομίας και ενδυναμώνοντας τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Jelena Manic Radoicic
E-mail επικοινωνίας: jmanic@bos.rs

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Λιθουανία )

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas (KTU) είναι το μεγαλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο στη Λιθουανία και τις χώρες της Βαλτικής. Είναι γνωστό για τους δεσμούς του με επιχειρήσεις, την ηγετική του θέση στην επιστημονική έρευνα και τα ευέλικτα προγράμματα διεπιστημονικών σπουδών. Το KTU είναι το ηγετικό εκπαιδευτικό και επιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο στη Λιθουανία. Η αποστολή του KTU είναι να παρέχει ερευνητικά προγράμματα σπουδών σε διεθνές επίπεδο, να δημιουργεί και να μεταφέρει γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες για βιώσιμη ανάπτυξη όπως και καινοτόμα ανάπτυξη της χώρας, να παρέχει ένα ανοιχτό , δημιουργικό περιβάλλον που εμπνέει ηγέτες και ταλαντούχα άτομα. Το πανεπιστήμιο υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα , συνεργάζεται στενά με Λιθουανικές και ξένες βιομηχανίες  και είναι μέλος ποικίλων εθνικών και διεθνών δικτύων. Διδακτικό προσωπικό της Σχολής Πληροφορικής (IF) συμμετέχει σε έργα όχι μόνο ως προγραμματιστές περιεχομένου, ερευνητές, αρχιτέκτονες συστημάτων, αναλυτές αλλά και σε διάφορα έργα όπου η ομάδα του KTU συμμετέχει ως τεχνικός συνεργάτης παρέχοντας λύσεις και συντηρώντας συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, πολύπλοκα συστήματα, διάφορες πύλες και άλλα προϊόντα και καινοτομίες πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://if.ktu.edu

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Vida Drąsutė
E-mail επικοινωνίας: vida.drasute@ktu.lt