KOORDINATOR PROJEKTA

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT (Nemačka )

Univerzitet primenjenih studija rada pri Federalnoj agenciji za zapošljavanje (Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit HdBA) je univerzitet primenjenih nauka. Osnovala ga je 2006. godine Federalna agencija za zapošljavanje, najveći pružalac usluga na tržištu rada u Nemačkoj. Pored toga što nudi kurseve za osnovne i master studije, HdBA sprovodi istraživanja na nacionalnom i međunarodnom nivou. HdBA takođe nudi obuku za zaposlene u Federalnoj agenciji za zapošljavanje i druge zainteresovane u oblasti tržišta rada, stručnog obrazovanja i obuka, kao i karijernog savetovanja. Istraživački fokus HdBA-e je na primenjenim istraživanjima u oblastima: karijernog vođenja i savetovanja, zapošljavanja i edukacije novih zaposlenih i drugim temama vezanim za tržište rada, u Nemačkoj i inostranstvu. Usmerenost HdBA na praktična pitanja u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem, jedna je od njenih jedinstvenih karakteristika.  Kroz multidisciplinarni pristup, HdBA pokriva širok spektar pitanja koja se odnose na karijerno vođenje i savetovanje u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i prilika na tržištu rada. Jedan od fokusa ove ustanove je integrisanje perspektiva poslovnih studija i ljudskih resursa sa karijernim vođenjem i savetovanjem. Ovo uključuje saradnju između javnih službi za zapošljavanje i poslodavaca u istraživanju i praksi. Specifične teme u ovom kontekstu su vođenje zaposlenih na radnom mestu, razvoj karijere i karijerno savetovanje, starenje radne snage i demografske promene, razvoj veština zaposlenih sa nižim kvalifikacijama, digitalizacija i kontinuirano obučavanje u cilju sprečavanja nezaposlenosti.

Koordinator projekta: Peter Weber
Kontakt imejl: peter.weber@hdba.de

PARTNERSTVO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (Italija )

Univerzitet u Padovi osnovan je 1222. godine, kada je grupa studenata i nastavnika došla iz Bolonje u Padovu. Odbrana slobode misli u podučavanju i učenju postala je jedinstvena karakteristika ustanove koja i dan danas živi pod okriljem univerzitetske parole: Universa Universis Patavina Libertas. U svojoj misiji da razvije vrednost za zainteresovane strane i čitavu društvenu zajednicu, univerzitet iznova potvrđuje svoju centralnu ulogu javne ustanove i zagovornika održivog razvoja. Danas je to multidisciplinarni univerzitet koji ima za cilj da pruži profesionalnu obuku i solidnu kulturološku osnovu za svojih 60.000 studenata. Univerzitet ima 32 odeljenja, grupisanih u 5 škola čiji se kursevi konstantno obnavljaju kako bi se zadovoljile stalno promenljive potrebe tržišta rada i globalnog društva.

Kontakt osoba: Lea Ferrari
Kontakt imejl: lea.ferrari@unipd.it

DONAU-Universität Krems (Austrija )

Sa više od 20 godina iskustva, Dunavski univerzitet Krems je jedinstvena i pionirska institucija u Evropi u oblasti postdiplomskog i kontinuiranog obrazovanja u okviru univerziteta, kao specijalizovana institucija u oblasti celoživotnog učenja. U pitanju je javni univerzitet kontinuiranog obrazovanja koji se specifično bavi potrebama zaposlenih pojedinaca. U nastavi i istraživanjima Univerzitet se bavi socijalnim, organizacionim i tehničkim izazovima savremenog sveta, i redovno razvija inovativne kurseve zasnovane na potrebama klijenata i tržišta rada. Univerzitet je posebno posvećen interdisciplinarnim sektorima, orijentisanim na budućnost: nudi više od 200 studijskih programa u menadžmentu, obrazovanju, novim medijima, medicini, zdravstvu i društvenim naukama itd. Najviši standardi kvaliteta, naučni, praktični pristup i korišćenje inovativnih metoda nastave i učenja su deo programa koje nudi Dunavski univerzitet Krems. Trenutno ga pohađa 8500 studenata iz 91 zemlje i ima više od 18000 diplomiranih studenata.

Kontakt osoba: Monika Petermandl
Kontakt imejl: Monika.petermandl@donau-ini.ac.at

SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Holandija )

Saxion univerzitet primenjenih nauka je jedna od najvećih ustanova visokog obrazovanja u Holandiji, sa skoro 27000 studenata (taj broj se povećava!). Saxion univerzitet ima bogatu istoriju – njegovi koreni se mogu pratiti sve do 1875. Saxion univerzitet je osnovan 1998. godine spajanjem dve obrazovne ustanove, Hogeschool Enschede i Hogeschool IJselland. Ovo spajanje omogućilo je univerzitetu da ojača svoju poziciju u sektoru holandskog visokog obrazovanja i od tada univerzitet je prepoznat kao važan centar na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Saxion nudi širok spektar kurseva na različitim nivoima, uključujući brojne internacionalne programe. Kvalitet obrazovanja na Saxion univerzitetu je praćen od strane holandskog Ministarstva obrazovanja, kulture i nauke, a akreditovan je od strane nekoliko međunarodnih tela, što je pokazatelj da su ponuđeni programi na visokom standardu.

Kontakt osoba: Jan Woldendorp
Kontakt imejl: j.woldendorp@saxion.nl

ISON Psychometrica (Grčka )

ISON Psychometrica je konsultantska, savetodavna i izdavačka kompanija iz Grčke, osnovana 1991. godine.
Kompanija ima značajne internacionalne aktivnosti i iskustvo u konsaltingu preduzeća i organizacija, kao i u konstrukciji, validaciji i objavljivanju dijagnostičkih alata za procenu timskog i individualnog funkcionisanja i performansi, uključujući psihometrijske testove. Takođe, ISON pruža usluge karijernog savetovanja za studente, osobe koje nisu ni zaposlene ni u sistemu obrazovanja i starije nezaposlene osobe, sprovodi obuke u vezi sa svojom oblašću ekspertize i učestvuje u programima finansiranim od strane Evropske komisije u vezi sa unapređivanjem zapošljivosti i socijalnom inkluzijom.
ISON ima eksluzivna prava za objavljivanje i distribuciju psihometrijskih testova čiji su autori iz vodećih organizacija širom sveta, kao što su Univerzitet u Minesoti i Harvard, Institut za testiranje sposobnosti i ličnosti, kao i prava za korišćenje i redistribuciju testova koji su promovisani od strane Udruženja za menadžment ljudskih resursa, najveće svetske organizacije u oblasti ljudskih resursa.

Kontakt osoba: Mary Tountopoulou
Kontakt imejl: martounto@ison.gr

BELGRADE OPEN SCHOOL (Srbija )

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija civilnog društva osnovana 1993. godine. Beogradska otvorena škola osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. Kroz svoju programsku oblast Unapređivanje zapošljivosti, Beogradska otvorena škola podržava pojedince u pronalaženju kreativnih odgovora na izazove aktivnog traženja, dobijanja i zadržavanja posla i napredovanja na poslovnom i privatnom planu. Beogradska otvorena škola ima za cilj da podstakne stalni razvoj pojedinca, celoživotno učenje i sveukupni ekonomski razvoj doprinoseći uspostavljanju sistema karijernog vođenja i savetovanja i jačanjem veze između obrazovanja i tržišta rada.

Kontakt osoba: Jelena Manic Radoicic
Kontakt imejl: jmanic@bos.rs

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Litvanija )

Tehnički univerzitet Kaunas (KTU) – je najveći tehnički univerzitet u Litvaniji i baltičkim zemljama, koji je poznat po svom bavljenju biznisom, liderstvom u naučnim istraživanjima i fleksibilnim interdisciplinarnim studijskim programima. KTU je vodeća obrazovna i naučno-istraživačka institucija u Litvaniji. Misija KTU je da: obezbedi studije zasnovane na istraživačkom radu na međunarodnom nivou, da kreira i prenosi znanja i inovativne tehnologije za održivi razvoj i inovativni rast zemlje i da omogući otvorenu i kreativnu sredinu koja inspiriše lidere i talentovane pojedince. Univerzitet uspešno implementira evropske obrazovne programe i blisko sarađuje sa litvanskom i stranom industrijom, član je različitih nacionalnih i internacionalnih mreža. Zaposleni u KTU osim angažmana na projektima gde rade kao kreatori sadržaja, istraživači, arhitekte i analitičari, učestvuju i na projektima kao tehnički partneri koji obezbeđuju rešenja i održavaju onlajn sisteme učenja, kompleksne sisteme i različite portale, IKT produkte i inovacije. Više informacija možete pronaći na veb-adresi: https://if.ktu.edu.

Kontakt osoba: Vida Drąsutė
Kontakt imejl: vida.drasute@ktu.lt