Το έργο στοχεύει στην επίτευξη μιας σειράς αποτελεσμάτων. Στο έργο αποκαλούνται πνευματικά αποτελέσματα (intellectual outcomes, ‘IO’). Είναι αριθμημένα από IO1 έως IO7. Στο έργο διακρίνουμε τα ακόλουθα 7 παραδοτέα:

OutcΑποτέλεσμα 1ο: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (IO1)

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε είναι μια ανασκόπηση των θεωρητικών πλαισίων, των πρακτικών και των πραγματικών αναγκών με βάση την βιβλιογραφία, τα διαδικτυακά μέσα πληροφόρησης και άλλες πηγές. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο πεδίο της συμβουλευτικής και της ανάπτυξης σταδιοδρομίας (ΣΑΣ) στο πλαίσιο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων (ΑΑΠ) απαιτεί μια καλά εδραιωμένη βάση γνώσεων. Ο στόχος αυτού του πρώτου αποτελέσματος είναι να συνοψίσει την κατάσταση των καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με το γενικό θέμα του έργου: συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ανάπτυξη των εργαζομένων.

Αποτέλεσμα 2ο: Kατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες πρακτικές (IO2)

Η εστίαση του δεύτερου παραδοτέου IO2 είναι στη συλλογή δεδομένων από τις δύο ακόλουθες ομάδες στόχευσης:

  • Εργαζόμενους στον τομέα της Συμβουλευτικής και της Ανάπτυξης της Σταδιοδρομίας (ΣΑΣ)
  • Εργαζόμενους στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)

Σκοπός ήταν η διερεύνηση των εμπειριών τους και της στάσης τους απέναντι σε μια πιο στενή συνεργασία με επιχειρήσεις σχετικά με συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Η συλλογή δεδομένων επικεντρώνεται στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι στους τομείς των ΣΑΣ και ΔΑΔ, αντίστοιχα;
  • Πώς εμπλέκονται στον επαγγελματικό κύκλο των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις; Πως διασταυρώνονται οι δραστηριότητες των δύο αυτών επαγγελματιών;
  • Τι ρόλο παίζει η συμβουλευτική σταδιοδρομίας στη ΔΑΔ;
  • Πώς αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να φέρουν σε πέρας τους ρόλους τους οι εργαζόμενοι των τομέων ΣΑΣ και ΔΑΔ;
  • Υπάρχει αλληλεπίδραση, σύνδεση και συνεργασία μεταξύ των τομέων ΣΑΣ και ΔΑΔ; Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία;

Οι εταίροι αποφάσισαν να αναπτύξουν ξεχωριστά διαδικτυακά ερωτηματολόγια για τις δύο ομάδες, των οποίων τα ερωτήματα αντιστοιχούν ως προς το θέμα, προκειμένου να μπορεί να γίνει σύγκριση των ομοιοτήτων και των διαφορών. Εκτός των ερωτημάτων που βαθμολογούνται σε κλίμακα ανάλογα με τη συμφωνία του συμμετέχοντα, τα ερωτηματολόγια συμπεριλάμβαναν και ανοικτού τύπου ερωτήματα. Τα ερωτηματολόγια στα Αγγλικά συντονίστηκαν από όλους τους εταίρους.

Προκειμένου να υποκινηθούν οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικροί οργανισμοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να συμμετέχουν στη μελέτη, όλοι οι εταίροι μετέφρασαν το ερωτηματολόγιο στη γλώσσα τους.

Συνολικά, οι εταίροι συλλέξαν 77 απαντήσεις από τον τομέα της ΣΑΣ και 79 από τον τομέα της ΔΑΔ.

Κάθε εταίρος παρείχε μια ξεχωριστή έκθεση για τη χώρα του. Η Αυστρία, ηγέτιδα χώρα-εταίρος μέσω της συμμετοχής του πανεπιστημίου Danube University Krems, παρέδωσε τη σύνθεση των αποτελεσμάτων και τη συγκριτική έκθεση. Το τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης περιλαμβάνει γενικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του ΙΟ2 στα επόμενα παραδοτέα του προγράμματος ‘CONNECT!’.

Αποτέλεσμα 3ο: Ανάπτυξη εγχειριδίου και εκπαιδευτικού υλικού (IO3)

Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα παραδοτέα για να αναπτυχθεί το διδακτικό πλαίσιο και η περιγραφή του προγράμματος για ένα (ακαδημαϊκό) πρόγραμμα σπουδών για το κύριο θέμα του έργου «Συμβουλευτική και ανάπτυξη σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους».

Outcome 4: Course for counsellors and Αποτέλεσμα 4ο: Πρόγραμμα για σύμβουλους και εκπαιδευτές, προσαρμογή και πειραματική εφαρμογή του διδακτικού πλαισίου (IO4)

Αυτό το παραδοτέο έχει ως στόχο την παροχή ενός διδακτικού πλαισίου και προγράμματος για την εκπαίδευση των επαγγελματιών στα πεδία της Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Στόχος είναι να εφοδιαστούν οι επαγγελματίες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα με στρατηγικές και υλικό που τους υποστηρίζουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας εντός και μεταξύ των οργανισμών. Αυτό το παραδοτέο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα διατομεακό στοιχείο που γεφυρώνει τα  στάδια δοκιμής και υλοποίησης στην ανώτερη εκπαίδευση και της εφαρμογής στην πράξη.

Αποτέλεσμα 5ο: Ανάπτυξη κέντρου πληροφόρησης  (IO5)

Όλο το σχετικό υλικό που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των πρώτων τεσσάρων παραδοτέων θα γίνει προσβάσιμο μέσα από την δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης. Όλες οι σχετικές πηγές και διαθέσιμοι πόροι θα επιλεχθούν, κατηγοριοποιηθούν και καταταχθούν ανάλογα. Σκοπός είναι η παροχή πρόσθετου υλικού σε λέκτορες και σπουδαστές καθώς και σε επαγγελματίες προκειμένου να οργανώσουν και να μορφοποιήσουν τη διαδικασία εκμάθησης. Το κέντρο πληροφόρησης θα παρέχει ποικίλους πόρους και υλικά (π.χ. κείμενα, βίντεο κλιπ, ασκήσεις, παιχνίδια) για λέκτορες, σπουδαστές και εργαζόμενους στα πεδία ΣΑΣ και ΑΑΠ. Κατά τη διάρκεια του έργου, η βάση δεδομένων του κέντρου πληροφόρησης θα επεκταθεί μέσω πρωτόκολλων διαλέξεων, αποτελέσματα ομαδικών εργασιών σπουδαστών, περαιτέρω οπτικοακουστικού υλικού, κ.α.

Αποτέλεσμα 6ο: Διαδικτυακή πύλη (IO6)

Από την έναρξη εργασιών, οι εταίροι θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν και θα εφαρμόσουν μια διαδικτυακή πύλη η οποία θα λειτουργήσει ως σημείο πληροφόρησης για το έργο, την πρόοδο που σημειώνεται και το κέντρο πληροφόρησης (IO5) μέσω του οποίου οι ομάδες στόχευσης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραδοτέα.

Outcome 7: Piloting, evaluation and reΑποτέλεσμα 7ο: Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και συστάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος μαθημάτων στον χώρο της  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης(IO7)

Το τελευταίο παραδοτέο βασίζεται στα αποτελέσματα των προηγούμενων έξι και επικεντρώνεται στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος που αναπτύσσεται. Στόχος αυτού του τελευταίου βήματος είναι να συστήσει βελτιώσεις με βάση την πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ανώτερης εκπαίδευσης σε οργανώσεις και δίκτυα που συνεργάζονται με το πρόγραμμα CONNECT.