Οι 6 διακρατικές συναντήσεις θα λάβουν χώρα στους ακόλουθους χώρους (η σειρά των συναντήσεων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις προτιμήσεις των εταίρων).

1η Διακρατική συνάντηση έργου

Μάνχαϊμ, Γερμανία 10/2019

Η πρώτη διεθνής διακρατική συνάντηση εστίασε στους  στόχους, το περιεχόμενο, τα σχέδια και τις συμφωνίες του CONNECT! . Όλα τα παραδοτέα και οι προθεσμίες τους παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Τα παραδοτέα IO1 και IO2 έχουν σχεδιαστεί λεπτομερώς. Έγινε μια εισαγωγή στο Erasmus+ και στην οικονομική διαχείριση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα των αποτελεσμάτων του έργου προσαρμόστηκε και κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

2η Διακρατική συνάντηση έργου

Διαδικτυακά (λόγο του COVID-19) 04/2020

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης κάθε εταίρος έκανε μια περίληψη των πρώτων παραδοτέων IO1 που υποβλήθηκαν στην Aleksandra Đurović. Υποβλήθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις και κοινοποιήθηκαν πληροφορίες μεταξύ των εταίρων αναφορικά με τα αποτελέσματα των εθνικών εκθέσεων και των πληροφοριών μεταξύ των χωρών. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, συζητήθηκαν οι οδηγίες που δόθηκαν από την Monika Petermandl προς  τους εταίρους σχετικά με το IO2 καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες ενδιαφέροντος για τη συλλογή δεδομένων, η εστίαση των ερωτημάτων της έρευνας και το χρονοδιάγραμμα  για τη συλλογή δεδομένων λόγο των περιορισμών του COVID-19.  Τέλος, παρουσιάστηκαν από την Lea Ferrari οι στόχοι και τα παραδοτέα για το IO3 και συζητήθηκαν εν συντομία μεταξύ των εταίρων.

3η Διακρατική συνάντηση έργου

Πάντοβα, Ιταλία 2020

4η Διακρατική συνάντηση έργου

Βελιγράδι, Σερβία 09/2020

5η Διακρατική συνάντηση έργου

Κάουνας, Λιθουανία 03/2021

6η Διακρατική συνάντηση έργου

Ντέβεντερ, Ολλανδία 10/2021