Šest međunarodnih sastanaka održaće se na sledećim mestima (redosled sastanaka je preliminarni i može se menjati u zavisnosti od preferencije partnera)

Prvi sastanak projektnog tima

Manhajm, Nemačka, 10/2019

Fokus prvog internacionalnog sastanaka bio je na ciljevima, sadržajima i planovima kao i dogovorima oko CONNECT! projekta. Prezentovani su i dogovoreni rokovi za kreiranje i realizaciju produkata intelektualnog rada. Rezultati 1 i 2 (IO1 i IO2) su isplanirani do detalja. Dat je uvod u Erasmus+ program i finansijsku administraciju projekta. Kreiran je vremenski raspored realizacije projektnih rezultata.

Agenda >>

Drugi sastanak projektnog tima

Sastanak održan onlajn (zbog pandemije virusa COVID-19) 04/2020

U prvom delu sastanka, svaki od partnera predstavio je svoje nacionalne izveštaje kreirane u okviru IO1 koji su nedavno dostavljeni Aleksandri Đurović. Razmenjene su informacije i dati su određeni komentari u vezi sa rezultatima nacionalnih izveštaja iz različitih zemalja. U drugom delu sastanka razgovarano je o uputstvima za IO2 datim od strane Monike Petermandl partnerima na projektu. Partneri su razgovarali o ciljnoj grupi za prikupljanje podataka, fokusu istraživačkih pitanja i vremenskom rasponu za prikupljanje podataka zbog ograničenja izazvanih usled pandemije COVID-19.Na kraju, ciljeve i rezultate za IO3 predstavila je Lea Ferrari, nakon čega je usledila kratka diskusija partnera na tu temu.

Треће sastanak projektnog tima

Online (due to COVID-19) February 18th-19th, 2021

Prvog dana sastanka, partneri iz Austrije predstavili su zbirne rezultate istraživanja koje sadrži komparativni izveštaj (IO2). Nakon prezentacije, svaki partner je predstavio interesantne nalaze i komentare iz svog nacionalnog izveštaja koji mogu biti korisni za finalnu verziju komparativnog izveštaja. U drugom delu sastanka, diskusija je bila usmerena na unapređene nacrte plana kursa u okviru visokog obrazovanja koji se bavi karijernim vođenjem i savetovanjem zaposlenih (IO3). Svaki partner je predstavio predlog jednog dela plana, izneo razmatranje njegove povezanosti sa ciljevima celog kurikuluma i istakao otvorena pitanja za diskusiju.

Drugog dana, sastanak je bio fokusiran na pitanja koja se tiču rezultata IO4, IO5 i IO6. Partneri su diskutovali o platformi i pristupačnosti sadržaja, razvrstavanju resursa i materijala. Postavljeni su rokovi za naredne korake u vezi sa njihovim razvojem.

Agenda >>