Šest međunarodnih sastanaka održaće se na sledećim mestima (redosled sastanaka je preliminarni i može se menjati u zavisnosti od preferencije partnera)

Prvi sastanak projektnog tima

Manhajm, Nemačka, 10/2019

Fokus prvog internacionalnog sastanaka bio je na ciljevima, sadržajima i planovima kao i dogovorima oko CONNECT! projekta. Prezentovani su i dogovoreni rokovi za kreiranje i realizaciju produkata intelektualnog rada. Rezultati 1 i 2 (IO1 i IO2) su isplanirani do detalja. Dat je uvod u Erasmus+ program i finansijsku administraciju projekta. Kreiran je vremenski raspored realizacije projektnih rezultata.

Drugi sastanak projektnog tima

Sastanak održan onlajn (zbog pandemije virusa COVID-19) 04/2020

U prvom delu sastanka, svaki od partnera predstavio je svoje nacionalne izveštaje kreirane u okviru IO1 koji su nedavno dostavljeni Aleksandri Đurović. Razmenjene su informacije i dati su određeni komentari u vezi sa rezultatima nacionalnih izveštaja iz različitih zemalja. U drugom delu sastanka razgovarano je o uputstvima za IO2 datim od strane Monike Petermandl partnerima na projektu. Partneri su razgovarali o ciljnoj grupi za prikupljanje podataka, fokusu istraživačkih pitanja i vremenskom rasponu za prikupljanje podataka zbog ograničenja izazvanih usled pandemije COVID-19.Na kraju, ciljeve i rezultate za IO3 predstavila je Lea Ferrari, nakon čega je usledila kratka diskusija partnera na tu temu.

Treći transnacionalni sastanak projektnog tima

Padova, Italija 2020

Četvrti transnacionalni sastanak projektnog tima

Beograd, Srbija 09/2020

Peti transnacionalni sastanak projektnog tima

Kaunas, Litvanija 03/2021

Šesti transnacionalni sastanak projektnog tima

Deventer, Holandija 10/2021