De 6 transnationale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties (de volgorde van de vergaderingen is voorlopig en kan worden gewijzigd afhankelijk van de voorkeuren van de partners)

De 1ste projectbijeenkomst vond plaats in Mannheim

Duitsland in oktober 2019

De focus van de eerste internationale bijeenkomst lag op doelstellingen, inhoud, plannen en het maken van afsprakenmbt het CONNECT! project. Alle intellectuele outputs en hun deadlines werden gepresenteerd en besproken. Afspraken over de ontwikkeling van IO1, IO2 zijn in detail uitgewerkt. Er werd een inleiding gegeven op Erasmus+ en de financiële administratie van het project. De tijdlijn voor de projectresultaten werd aangepast en gedeeld met partners.

De 2de projectbijeenkomst vond online plaats (ivm COVID-19) in april 2020

In het eerste deel van de bijeenkomst vatten alle partners hun nationale rapporten samen die zijn beschreven in het kader van de eerste projectdoelstelling (IO1). Er werden enkele opmerkingen gemaakt en aan de partners werd informatie verstrekt over de resultaten van de nationale verslagen In het tweede deel van de vergadering werden instructies gegeven aan de partners over de ontwikkeling van het survey dat wordt uitgevoerd in het kader van de tweede projectdoelstelling (IO2). Hierbij is ingegaan op het doel van het onderzoek, de doelgroep, de onderzoeksvragen en het tijdpad voor de uitvoering ervan. Ook is ingegaan op de consequenties van COVID-19 voor het onderzoek. Tot slot werden de doelstellingen en beoogde uitkomsten voor IO3 gepresenteerd en kort besproken tussen partners.

De 3de projectbijeenkomst vindt plaats in Padova

Italië in loop van 2020

De 4de projectbijeenkomst vindt plaats in Belgrado

Servië (gepland 09/2020

De 5de Transnationale projectbijeenkomst Kaunas

Litouwen in de eerste helft van 2021

De 6de projectbijeenkomst vindt plaats in Deventer

Nederland in oktober 2021