Op basis van de herziening van literatuur, media en middelen en de cursuseenheden zal hier aandacht worden besteed aan het leveren van complementaire inhoud, materiaal en middelen die in het mediacentrum beschikbaar zullen worden gesteld als interactieve leeromgeving. Dit aanvullende materiaal zal zowel worden toegepast in de pilot van de bachelormodule als in de bijscholing voor loopbaanprofessionals die werkzaam zijn in het werkveld.

De inhoud, het materiaal en de middelen zijn erop gericht docenten en studenten en professionals te voorzien van extra werkmateriaal om hun werk te organiseren en vorm te geven. Het mediacentre zal een verscheidenheid aan middelen en materiaal bieden, zoals video’s, praktische instrumenten en middelen, factsheets, activiteiten, praktische oefeningen.