Hier treft u het literatuur- en bronnenoverzicht van de activiteiten die door het project zijn uitgevoerd. Ook zijn alle opleidngsmaterialen hioer verzameld en vindt u een link naar de digitale leeromgeving Moodle >>.

Dit aanvullende materiaal is ontwikeld op basis van de pilots zie zijn uitgevoetrd tijdens de projectperiode.Dat betrof een Hoger Onderwijs module voor bachelor studenten en een cursus in het kader van nascholing voor loopbaanadviseurs, HR-professionals en andere beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in de praktijk van HRD en loopbaandienstverlening.

De inhoud, het materiaal en de middelen zijn bedoeld om docenten en studenten en professionals te voorzien van extra materiaenl om het eigen werkproces te organiseren en vorm te geven.

Het Mediacentre biedt een verscheidenheid aan middelen en materialen, zoals video’s, praktisch georiënteerde hulpmiddelen en bronnen, factsheets, verwerkingsopdrachten, groepsopdrachten en andere oefeningen, zowel voor voor docenten als voor studenten en professionals.

Authors of the video:
Monika Petermandl: Script
Melanie Nischt: Design and presentation

A short webinar which describes the main findings from the transnational synthesis (developed within Literature review). It summarizes the review of theoretical frameworks, promising practices and actual needs based on literature, media and other resources, which we have conducted in six countries. It provides an overview of the state of innovative research and development and higher education programs related to the project’s overall topic: career guidance and development for employees.

Literatuuronderzoek


Richtlijnen voor innovatieve beroepspraktijk

De Intelletual Outputs van IO2 zijn gebaseerd op twee enquêtes: de ene onderzoekt de huidige praktijk, behoeften en vereisten van experts en professionals op het gebied van loopbaanontwikkeling en HRM. De andere is gericht op het het onderzoeken van de rol die netwerken en clusters spelen in de context van loopbaanontwikkeling voor werkenden.


Studentenhandleiding

Studentenhandleiding (EN) >>

Studentenhandleiding (DE) >>

Studentenhandleiding (NL) >>

Studentenhandleiding (IT) >>

Studentenhandleiding (GR) >>

Studentenhandleiding (SR) >>

Docentenhandleiding

Docentenhandleiding (EN) >>

Docentenhandleiding (DE) >>

Docentenhandleiding (NL) >>

Docentenhandleiding (IT) >>

Docentenhandleiding (GR) >>

Docentenhandleiding (SR) >>

In deze handleiding treft u vier onderdelen. In het eerste deel wordt een beschrijving gegeven van de structuur en de inhoud van de training. In het tweede deel wordt de didactische aanpak gepresenteerd met suggesties voor het gebruik van het aangeboden onderwijs- en leermateriaal. In het derde deel is beschreven hoe voor elk opleidingsonderdeel gestreefd is naar innovatie en aansluiting bij de sustainable development goals (SDG’s) van de VN-agenda 2030. Ten slotte wordt voor elke eenheid een gedetailleerde beschrijving van het doel en het leerplan en wordt een overzicht van les- en leermaterialen verstrekt.

Cursus voor loopbaan- en HRD- professionals – Didactisch kader (EN) >>

Cursus voor loopbaan- en HRD- professionals – Didactisch kader (DE) >>

Cursus voor loopbaan- en HRD- professionals – Didactisch kader (NL) >>

Cursus voor loopbaan- en HRD- professionals – Didactisch kader (IT) >>

Cursus voor loopbaan- en HRD- professionals – Didactisch kader (GR) >>

Cursus voor loopbaan- en HRD- professionals – Didactisch kader (SR) >>

Deze training is het resultaat van de Intellectuele Output 4 van het Erasmus+ project CONNECT!. De training vormt een aanpassing van de Higher Education Training die is ontwikkeld ten behoeve van Intelectual Output 3. Het doel van de training is om loopbaan- en HRM/HRD-professionals te voorzien van strategieën en relevante materialen die hen kunnen helpen bij hun dagelijkse uitvoeringspraktijk. In deze gids vindt u een algemene beschrijving van de structuur en de inhoud van de training, evenals een gedetailleerde beschrijving van de doelen, structuur en een overzicht van les- en leermaterialen voor elk van de didactische eenheden.

De training is toegankelijk via de digitale leeromgeving in Moodle

https://connect-erasmus.eu/moodle

De digitale leeromgeving is zonder registratie beschikbaar als “Log in als gast” voor het raadplegen van het cursusmateriaal.
Studenten kunnen zich aanmelden bij het platform voor zelfstudie: hier kunnen zij cursusmateriaal bekijken en evaluatietoetsen maken.

Deze training is bedoeld voor studenten met basiskennis in het brerde veld van de arbeids- en organisatiepsychologie en in loopbaanbegeleiding. Het kan van belang zijn voor alle belangstellenden die gericht zijn op het verwerven van kennis/competenties met betrekking tot de raakvlakken tussen loopbaandienstverlening en HRM in de context van kleine en middelgrote ondernemingen.

De cursus bestaat uit 5 eenheden, elke eenheid omvat 3 leersessies met een totaal van 15 bijeenkomsten.

Elke eenheid heewft dezelfde opbouw: de eerste sessie verkent theoretische benaderingen en relevante literatuur, de tweede bijeenkomst introduceert actuele methoden en instrumenten en in de de derde bijeenkomst wordt de vertaalslag naar de beroepspraktijk behandeld.

Om interactieve activiteiten met uw studenten uit te voeren, bijvoorbeeld door de student opdrachten te geven voor het inleveren van individuele en groeps-opdrachten en andere formulieren te uploaden, raden we aan om van de website het archief van het cursusmateriaal te downloaden, zodat u steeds weer de originele cursus kunt herinstalleren naar uw Moodle-site.

https://drive.google.com/drive/folders/1gah4nRDK-2MPRPrZT3qkhyhAPeLpiQql

Instructies voor het herstellen van de Moodle-cursus met behulp van het archiefbestand: