Na osnovu pregleda literature, medija, dostupnih izvora i tema u okviru kursa, u okviru medija centra obezbedićemo prateći sadržaj, materijale i resurse koji će biti dostupni korisnicima u kontekstu interaktivne sredine za učenje. Ovaj komplementarni materijal biće primenjen u sklopu pilotiranja akademskog kursa u okviru visokog obrazovanja, kao i u okviru obuke za karijerne praktičare, koučeve i zaposlene u javnim ustanovama (npr. agencijama za zapošljavanje, komorama, privatnim agencijama itd.) ili u privatnim kompanijama (HR sektoru, od strane frilensera)

Sadržaj, materijal i resursi imaju za cilj da omoguće predavačima, studentima kao i praktičarima dodatne materijale za organizovanje i usmeravanje njihovog rada u praksi.

Medija centar će obezbediti različite resurse i materijale kao što su video materijali, alati i resursi za praktičan rad, informativni listovi, aktivnosti, vežbe za predavače, studente i karijerne savetnike.