KONTEKST PROJEKTA

U Evropi je više od 220 miliona ljudi zaposleno u malim i velikim preduzećima. Pored svog posla, ljudi sve češće moraju da misle i na razvoj svoje karijere. Celoživotno karijerno vođenje i savetovanje i srodne usluge postaju sve relevantniji (rezolucija EU 2004; 2008). Imajući u vidu demografske promene, buduću digitalizaciju i individualizaciju, ekonomsku krizu, globalnu konkurenciju i nedostatak potrebnih veština, mnoge organizacije širom Evrope suočavaju se sa rastućim pritiskom da pronađu i zadrže talentovane zaposlene svih nivoa veština, koji sa sobom donose odgovarajuće kvalifikacije, kompetencije i motivaciju. U isto vreme zaposleni postaju sve mobilniji u svojoj potrazi za atraktivnim i stabilnim poslovima, usmerenim na budućnost, pa im je potrebna podrška za pristup poslovima širom Evrope.

Inovativno i individualizovano celoživotno karijerno vođenje: Ključna uloga budućih karijernih praktičara

Studenti i profesionalci kao (budući) HR stručnjaci i praktičari, naučnici sa univerziteta i predstavnici stručnog obrazovanja, savetnici i treneri u javnim ili privatnim službama, igraju ključnu ulogu u sprovođenju pomenutih promena. CONNECT! projekat će svojim aktivnostima obuhvatiti upravo ove stručnjake kao direktnu ciljnu grupu. Teme iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja biće integrisane u studijske programe različitih disciplina kao i u interdisciplinarne studijske programe. Indirektnom ciljnom grupom projekta biće obuhvaćeno više od 220 miliona zaposlenih (individualnih korisnika). Svesni činjenice da projekat ne može dopreti do svih ovih ljudi tokom svog trajanja, finalni i najvažniji cilj projekta jeste da promeni buduću praksu karijernog vođenja i savetovanja u kompanijama. Ciljnu grupu projekta čine zaposleni svih starosnih grupa, nivoa obrazovanja i kvalifikacija. Poseban fokus je na zaposlene koji se suočavaju sa specifičnim poteškoćama i rizicima. Pažnja je takođe usmerena i na učenike u sistemu stručnog obrazovanja kao i osobe na programima stručnih praksi u sistemu visokoškolskog obrazovanja.

CONNECT! – Povezivanje karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa u kompanijama kroz visoko obrazovanje i obuke

KRATAK OPIS

Cilj projekta je povezati karijerno vođenje i savetovanje (KViS) sa jedne strane i razvoj ljudskih resursa u kompanijama sa druge strane kroz visoko obrazovanje i obuke u praksi. Na osnovu rezultata projekta, kreiranih od strane projektnih partnera tokom perioda od tri godine, najkorisniji obrazovni resursi koji budu kreirani biće sačuvani i kategorisani, a informacija o njima podeljena pojedincima u akademskom i privatnom sektoru. Očekuje se da će se projektom doprineti poboljšanju sistema karijernog vođenja i savetovanja, koučinga i obuka, kao i povezanih oblika podrške poslodavcima i njihovim zaposlenima.

DETALJI

Naziv projekta: CONNECT! – Povezivanje karijernog vođenja i savetovanja i razvoja ljudskih resursa u kompanijama kroz visoko obrazovanje i obuke

Program: Erasmus+ KA2 – Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

Projekat broj: 2019-1-DE01-KA203-005010

Period trajanja: 01.09.2019 – 31.08.2022

Koordinator projekta: Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit (HdBA) (Univerzitet primenjenih studija rada pri Federalnoj agenciji za zapošljavanje) (Manhajm, Nemačka)

Zemlje učesnice: Italija, Austrija, Holandija, Grčka, Srbija, Litvanija

PARTNERSTVO

Nemačka Italija Austrija Holandija Grčka SrbijaLitvanija